Filtry DPF

REGENERACE FILTRŮ PEVNÝCH ČÁSTIC

Provádíme regeneraci filtrů pevných částic

Filtr pevných částic (DPF) se doporučuje čistit jedenkrát ročně, minimálně po 1 000 provozních hodinách / 100 000 km. Filtr se nesmí čistit za použití páry nebo čisticích prostředků, může dojít k poškození katalytické povrchové vrstvy a k jeho zničení.

Pro regeneraci filtrů pevných částic používáme léty ověřený systém elektrického vypalování, následného vyfoukání a otestování pomocí DINEX systému. Naše vlastní dlouholeté zkušenosti s regeneracemi různých filtrů DPF včetně diagnostiky motorů a jejich demontáže a zpětné montáže, zaručují kvalitu a správnou funkci zregenerovaného filtru DPF.

Po regeneraci filtru dostanete protokol o jeho vyčištění včetně naměřených hodnot před a po regeneraci filtru DPF.
Počet vypalovacích procesů se odvíjí od zanešení filtru pevných částic. Při pravidelné
údržbě stačí 1 proces, ale můžou být v případě silného zanešení DPF nutné 2 až 3
procesy.